ΔΙΑΦΟΡΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ
       

ΜΟΥΡΟΧΑΥΛΟΣ

Συντάχθηκε απο τον/την Ηλία Τουτούνη   

Τετάρτη, 04 Ιανουάριος 2012
Το επώνυμο Αρχαύλης προέρχεται από το ουσιαστικό αρχαύλης το οποίο σημαίνει τον κύριο άρχοντα του ποιμνίου, ή τον πρώτο των ποιμένων, ή τον αρχιποιμένα. Στα Δωδεκάνησα, η λέξη απαντάται υπό τον τύπο αρκαύλης ή αρχαύλης, που σημαίνει ποιμένας τυροκόμος, ή τον τυροκόμο ο οποίος για κάποιο χρονικό διάστημα, συλλέγει το γάλα των ποιμνίων της περιφέρειας και στην συνέχεια το τυροκομεί. Το χρονικό αυτό διάστημα της συλλογής και τυροκόμησης του γάλατος λέγεται αρκαυλειό. Η λέξη αρχαύλης σχηματίζεται από το ρήμα άρχω και αυλή. Η λέξη αυλή, σημαίνει εκτός των άλλων και ο περιφραγμένος χώρος οικίας, η ο περίφρακτος χώρος όπου σταβλίζονται αιγοπρόβατα ή άλλα οικόσιτα ζώα. Επίσης αυλή ονομάζουμε το στενό περιβάλλον των αρχηγών κρατών. Στην Ελλάδα, σήμερα πάρα πολλές οικογένειες έχουν το επώνυμο Αρχαύλης. Στην Σίφνο, αρχαύληδες ονόμαζαν οι βοσκοί τους ιδιοκτήτες των ποιμνίων. Την Τρίτη του Πάσχα οι αρχαύληδες προσέρχονταν ντυμένοι εορταστικά και προσέφεραν διάφορα δωράκια στους βοσκούς των.

Στον Ακάθιστον Ύμνο υπάρχει η εξής φράση: «Χαίρε αυλή λογικών προβάτων». Εφόσον έχουμε το ρήμα αυλίζω, που σημαίνει ότι εισάγω κτήνη στην αυλή. Μια φράση απαντάται και στον Όμηρο: «μηκυθμού τ' ήκουσα βοών τ' αυλιζομένων». Σε επιγραφή του 3ου π.Χ. αιώνα έχουμε τα απαρέμφατα αυλοστατείν και εναυλοστατείν τα οποία σημαίνουν το σταυλίζειν ή μανδρίζειν. Η λέξη αυλή είναι συνώνυμος προς την λέξη μάνδρα, εξ' ου και ο Αρχιμανδρίτης, ο αρχηγός της μάνδρας, επίσης και μανδρώνω ή μαντρώνω, μανδρίζω ή μαντρίζω. Αυλάρχης: ήταν ο πρώτος τη τάξει αξιωματούχος των ανακτόρων και έμπιστος του βασιλιά.

Συνέλεξα κάποιες συνηθισμένες λέξεις, που έχουν άμεση σχέση με τους αυλάρχες με αλφαβητική σειρά. Αυτές οι λέξεις σε –άρχης υποδουλώνουν ότι αυτοί που αντιπροσωπεύουν το κάθε αντικείμενο, έχουν και την απόλυτη ευθύνη για αυτό: